Ritam rada i organizacija nastave

Škola radi u petodnevnoj radnoj nedjelji u okviru koje realizuje cio obrazovno-vaspitni rad: teorijsku nastavu sa vježbama, fakultativnu nastavu, dodatnu nastavu, praktičnu nastavu, profesionalnu praksu, ispite, praćenje rada i ocjenjivanje učenika, slobodne aktivnosti, ekskurzije, rad učeničkih organizacija, kulturnu i javnu djelatnost, itd.

Teorijska nastava opšteobrazovnih i stručnih predmeta izvodi se u 8 odjeljenja i to:

Razred Broj odjeljenja
Gimnazija Restorater Tehničar

kulinarstva

Kombinovano odjeljenje

Teh.usluživanja+Teh.kulinarstva

I

1

1

II

1

1

III

1

1

IV

1

1

Ukupno

4

1

1

2

U školi se izvodi 259 časova teorijske nastave i 32 časa praktične nastave (za gimnaziju 133 časa teorijske nastave, a za ugostitelje 126 čas teorijske nastave, 3 časa vježbi i 32 časa praktične nastave) sedmično. Praktična i ferijalna praksa izvode se u Centru za obuku JU Srednje mješovite škole „17. septembar“, tj. školskom bifeu i školskom restoranu „Duga“. Centar za obuku ima sve potrebne uslove za izvođenje praktične nastave, a u slučaju eventualne potrebe škola će sklapati ugovore i sa drugim subjektima.