Istorijat

1.1       Osnovni podaci o školi

Škola je zavedena kod Privrednog suda u Podgorici 27.12.2007. godine, rješenjem broj 8-0004522/004 pod nazivom

JU SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA “17. SEPTEMBAR”

Sa sjedištem u Žabljaku, Ul. Božidara Žugića bb

            Rješenjem Zavoda za statistiku broj 07-12/8-0004522 od 9.12.2005. godine, matični broj škole (PIB) je 02023512. Žiro račun škole je 535-9927-77 kod Prve banke.

1.2       Istorijat škole

Škola je počela sa radom 1976. godine pod imenom Opšta srednja škola u Žabljaku. Odluku o osnivanju škole donijela je Skupština Opštine Žabljak, na osnovu člana 10. stav 1. Zakona o usmjerenom srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl.list RCG” 35/75) i člana 10 Statuta opštine Žabljak, na zajedničkoj sjednici sva tri vijeća, održanoj 29.12.1975. god. Član 1. ove odluke glasi: Osniva se škola usmjerenog obrazovanja sa sjedištem u Žabljaku sa postupnim otvaranjem razreda. Član 2.: Prvi razred će početi sa radom školske 1976/77 godine.

Republički sekretarijat za obrazovanje, kulturu i nauku, donio je rješenje da novoosnovana škola usmjerenog srednjeg obrazovanja i vaspitanja (početna dvogodišnja faza) u Žabljaku ispunjava propisane uslove za početak rada.

Od školske 1978/79 godine u školi se otvara jedno odjeljenje turističkih tehničara četvrtog stepena, a od školske 1980/81 i jedno kombinovano odjeljenje konobara i kuvara četvrtog stepena. Od tada škola egzistira pod imenom Srednjoškolski centar “17. septembar”. Ova usmjerenja su postojala u školi do školske 1987/88 godine, a u školi je bilo 10 odjeljenja i brojem učenika koji se kretao od 216 do 267. Reformom školskog sistema, od školske 1987/88 godine u prvi razred su upisana tri odjeljenja i to: 1 odjeljenje prirodno-matematičke struke (zanimanja saradnik u prirodnim naukama), jedno odjeljenje hotelijersko-turističkih tehničara i jedno kombinovano odjeljenje konobar-kuvar III stepena. Odjeljenje prirodno-matematičke struke je tada otvoreno zahvaljujući zapaženom uspjehu učenika škole iz nastavnog predmeta matematika na Republičkom i Saveznom nivou. Reformom školskog sistema od školske 1991/92 godine zatvaraju se postojeća usmjerenja, a otvaraju nova i to : 1 odjeljenje gimnazije (opšteg smjera) i 1 kombinovano odjeljenje obrazovni profil trgovina, ugostiteljstvo, turizam zanimanja tehničar usluživanja i tehničar kulinarstva IV stepena. Od školske 1992/93 godine škola radi pod imenom JU Srednja škola “17. septembar”, a od školske 2005/06 godine pod sadšnjim imenom JU Srednja mješovita škola “17. septembar”. Pomenuta usmjerenja i danas postoje u školi s tim što je rješenjem br. 01-1584 od 24.03.2004. godine, Ministarstvo prosvjete i nauke utvrdilo opšti dio javno-važećeg obrazovnog programa za opštu gimnaziju, a po kome se ukidaju smjerovi u gimnazijama, tako da sve gimnazije u Crnoj Gori rade pod imenom opšta gimnazija. Ministarstvo prosvjete i nauke RCG je “Rješenjem o izdavanju licence za rad” br. 04-1-86 od 14.04.2006. godine, izdalo licencu za rad JU Srednjoj mješovitoj školi “17.septembar” u Žabljaku, za izvođenje obrazovnog programa za srednje opšte obrazovanje: opšta gimnazija. Na osnovu ovoga škola od 1. septembra 2006. godine upisuje učenike u prvi razred opšte gimnazije. Od školske 2009/10 godine u prvi razred je upisano i kombinovano odjeljenje tehničara usluživanja i tehničara kulinarstva IV stepena (obrazovni profil trgovina, ugostiteljstvo, turizam), po novim nastavnim planovima i programima. Rješenjem o izdavanju licence za rad br. 07-567 od 9.11.2009. godine, ukida se prethodno Rješenje o izdavanju licence, a škola novim Rješenjem izvodi obrazovne programe:

a) Za srednje opšte obrazovanje b) Za srednje stručno obrazovanje
– Opšta gimnazija –       Tehničar kulinarstva

–       Tehničar usluživanja

“Rješenjem o licenciranju organizatora obrazovanja odraslih” br. 07-134 od 14.05.2010. god., školi je izdata licenca za rad organizatora obrazovanja odraslih za: agencijskog službenika, recepcionera, konobara, pomoćnika kuvara i kuvara; a u skladu sa obrazovnim programima usvojenim od Savjeta za obrazovanje odraslih.
U stručnom dijelu škole (četvrti stepen) je od školske 2017/18 godine uvedena modularna nastava, a od školske 2018/19 godine dualno obrazovanje (treći stepen). Zbog ovoga škola dobiva licencu za rad za izvođenje obrazovnih programa srednjeg stručnog obrazovanja: restorater (4-ti stepen), gastronom (4-ti stepen), konobar (3-ći stepen) i kuvar (3-ći stepen). Rješenje o izdavanju licence za rad izdato pod brojem 060-193/2018-1 od 21. decembra 2018. god., a objavljeno u Sl. listu CG br. 20/2019 od 4. aprila 2019. god.
Veoma uspješan rad i natprosječni rezultati poslednjih godina, kandidovali su školu da bude predložena u 2010. godini za Nagradu “OKTOIH”. Ovo najviše državno priznanje za doprinos unapređenju obrazovno-vaspitnog rada, odanost i posvećenost nastavničkom pozivu, škola je i dobila, saopštenjem žirija od 20.12.2010. godine.
Za izuzetan doprinos obrazovanju u Opštini Žabljak, škola je 17.09.2013. god. dobila Nagradu “17. SEPTEMBAR” – javno priznanje Opštine Žabljak.
Plaketu “Siguran kompas” – za izuzetan doprinos u promociji značaja međunarodne saradnje, bezbjednosti i širenju ideje evroatlantizma u Crnoj Gori, škola je dobila 18.12.2014. godine.
Zlatnu medalju 13. Međunarodnog sajma obrazovanja “Putokazi” u Novom Sadu, škola je dobila 8.03.2018. god.u Kongresnom centru “Master” Novosadskog sajma u Novom sadu.
Nagradu Zelena zastava i sertifikat o sticanju statusa o akreditaciji ustanove za međunarodni program EKO-škole, škola je dobila 20.09.2018. godine u Eko zgradi UN-a u Podgorici.