Učenički parlament

Učenici jednog odjeljenja škole obrazuju odjeljensku zajednicu, a svi učenici škole Učenički parlament (UP). Učenici odjeljenske zajednice formiraju svoja rukovodstva od tri člana, a svaka odjeljenska zajednica bira po jednog člana u rukovodstvo Učeničkog parlamenta na nivou škole. Učeničkim parlamentom rukovodi Odbor satavljen od 8 članova (po jedan predstavnik iz svakog odjeljenja Škole). Odbor Učeničkog parlamenta čine: Krstajić Milica (I1), Stevović Maša (II1), Grbović Ivana (III1), Nedović Aldijana (IV1), Gvozdenović Ivan (I2), Ostojić Dejan (II2), Šljivančanin Lazar (III2), Bulić Aranđel (IV2), a predsjednik Učeničkog parlamenta je Stevović Maša. Učenički parlament ima svoj poslovnik o radu. Konstituivna sjednica realizovana 12.09.2017. godine. U prthodnoj školskoj godini UP je održao 32 sjednice.

Nastavničko vijeće je zadužilo Miladinku Pejović da oraganizuje, prati i pomaže rad rukovodstva Učeničkog parlamenta, kao i samog Učeničkog parlamenta.

U prethodnoj školskoj godini, Unija srednjoškolaca Crne Gore je u saradnji sa Ministarstvom prosvjete realizovala takmičenje za najbolji Učenički paralament. Na ovom takmičenju, UP naše škole osvojio je prvo mjesto, a prethodne treće mjesto.