Festival nauke i sporta

Festival nauke i sporta održan je od 14-20 marta 2016. god. na Žabljaku.

Cilj festivala je bio promovisanje nauke i sporta .

Festival nauke je održan u prostorijama JU SMŠ „ 17. septembar“. Na festivalu su demonstratori bili učenici obje partnerske škole ( 30 učenika od toga 15 iz Žabljaka i 15 iz Foče) . Učenici su uz pomoć koordinatora za nauku pripremali i demonstrirali eksperimente/oglede iz oblasti fizike, hemije i matematike. Održani su sledeći ogledi:

Fizika

Ogled br.1                           Geometrijska optika: Osnovni principi rada optičkih sočiva i ogledala

o             Pokazna vježba rada Galileovoga teleskopa,

o             sočivo ljudskog oka, kratkovidost i dalekovidost i korekcija

o             osnovni princip rada sabirnog sočiva

Korišćenje obnovljivih izvora energija:

o             Pokazna vježba korišćenja energije vjetra – princip rada turbine na vjetar

o             Pokazna vježba korišćenja energije vode – princip rada hidrotrubine

Ogled br.3                           Kombinacija sila:

o             Pokazne vježbe djelovanja sila težina tereta sa različitim tačkama oslonca

o             Pokazna vježba principa rada dvostrukog čekrka

Hemija

Ogled br.1     Oksidacija

 • Nevidljivo mastilo
 • Voda u čaši

Ogled br.2      Vodonik

 • Praskavi gas

Ogled br.3      Ugljenik

 • Duvanje balona
 • Gašenje plamena
 • Crna mama
 • Vulkan

Ogled br.4   Elementi I grupe PSE

 • Elementi u plamenu

Ogled br.5   Baze i kisjeline

 • Dokazivanje baza u kisjelinama
 • Neutralizacija

Ogled br.6     Ugljeni hidrati

 • Dokazivanje skroba
 • Uveli cvijet

Matematika

 • Proizvod zbira i razlike
 • Kvadriranje binoma
 • Zbir uglova trougla
 • Centralni i periferijski ugao
 • Pitagorina teorema

Festival su posjetili svi učenici OŠ „ Dušan Obradović“ Žabljak, JU SMŠ „ 17. Septembar“ Žabljak, kao i osobe sa smetnjama u razvoju iz Dnevnog Centra “Zračak nade” – Pljevlja. Posjetioci su imali priliku da aktivno učestvuju u eksperimentima pod nadzorom obučenih učenika. Cijeli događaj je bio medijski propraćen.

Svi ovi ogledi omogućili su učenicima sticanje novih znanja i vještina.

FN slika

Inkluzija

U sklopu Festivala nauke održane su i dvije radionice o inkluziji. Predavači su bili : Svetlana Dujović-direktorica Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, Pljevlja i Valentina Čabarkapa , psiholog.

Tokom predavanja poseban akcenat je stavljen na činjenicu da djeca ometena u razvoju nijesu djeca sa posebnim potrebama već da oni kao i ostala djeca imaju iste potrebe kao što su : ljubav, pažnja, poštovanje i podrška. Ukazano je na značaj inkluzije – posebno u školstvu jer omogućava svoj djeci  pravo da se obrazuju. Tako  da i djeca sa smetnjama u razvoju imaju priliku da pohađaju redovnu nastavu .Djeci sa težim smetnjama u razvoju tokom nastavnog procesa  pomažu asistenti u nastavi.

Radionice su pomogle da se kod učenika razbiju predrasude o djeci sa smetnjama u razvoju i da ih podstaknu da takvoj djeci posvete više vremena i pažnje jer će zauzvrat  dobiti njihovu neizmjernu ljubav i prijateljstvo.

PI slika

Sport

U okviru Festivala nauke i sporta održana je i škola skijanja (14-20. Marta 2016. )  Na ski stazi „ Javorovača“  15 učenika iz Foče uz pomoć instruktora je savladalo tehnike i vještine skijanja.

Osim instruktora skijanja, učenicima iz Foče na raspolaganju su bili i učenici sa Žabljaka koji su većinom vrsni skijaši . Moramo napomenuti da su učenici iz Foče prvi put stali na skije, međutim entuzijazam ih je vodio i jako brzo su prihvatili sve ono što im je na stazi pokazivano. U početku je bilo dosta padova , ali učenici su brzo brzo usvojili osnovne tehnike skijanja, pa je morala biti uključena žičara i postavljene kapije.

U školi skijanja takođe su učestvovali i djeca i omladina sa smetnjama u razvoju u skladu sa svojim  mogućnostima, uglavnom oni su se sankali i igrali na snijegu. Ova aktivnost je prvenstveno omogućila  svoj djeci da se druže i da razviju toleranciju i prihvate različitosti.

Vrijeme je bilo fantastično, kao i druženje.

PV slike  FS sl

U okviru Festivala je realizovana i promocija knjiga učenica škole Anđele Stešević i Dajane Motika-Raonić.

Promocija knjiga slika  PK slika

Korisni linkovi:

http://www.vijesti.me/eu-vijesti/borba-u-ucionicama-ali-i-na-ski-stazama-879997

http://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Regioni&datum=2016-04-19&clanak=542671&naslov=Sti%E8u%20znanje%20i%20nove%20prijatelje