Tura 2 – Žabljak

U sklopu aktivnosti “Tour natural heritage sites and collecting materials” na Žabljaku, u periodu od 16.10. do 19.10. 2015., učesnici projekta su obišli planirane lokalitete prirodne baštine na području Mlinskog potoka. Ovo područje, površine 10 ha, je zona prašume smrče i jele i pored Prašume “Crna Poda” uživa najstrožu zaštitu. Stabla su na području mlinskog potoka starosti preko 300 godina.

Prilikom obilaska terena učenici su imali priliku da saznaju nešto više o zonama zaštite u parku, flori i fauni karakterističnoj za ovo područje, a takođe su imali priliku i da čuju brojne legende o ovom kraju.

U Nacionalnom Parku Durmitor izdvojeno je 7 zona sa posebnim režimom zaštite prirode a to su : Zona prašume crnog bora- Crna Poda, zona prašume jele i smrče u slivu Mlinskog potoka, zatim slijede zone –Crno jezero sa šumom u neposrednoj okolini; sliv Škrčkih jezera i uža kanjonska dolina Sušice; Barno jezero sa najužom okolinom; uža kanjonska dolina Tare i najuža okolina Zabojskog jezera.

IMG_3532 IMG_3535

                                   Restoran “Duga” – mjesto okupljanja i dogovaranja

IMG_3553 IMG_3556 IMG_3560 IMG_3589

                                        Tura oko Crnog jezera i put ka Zminjem jezeru

Učenici su posjetili donji dio sliva Mlinskog potoka i Crno jezero -najveće ledničko jezero u Crnoj Gori. Po svom izgledu i panoramom koja se pruža pri samom dolasku do obale opravdano mu daje atribut najpoznatijeg jezera u cijelom parku. Tome doprinosi, pored izuzetne ljepote jezerskog basena i blistave jezerske površine, prostran šumski pojas oko njega i, naročito, gorostasni vrh Međed fantastičnog oblika i boja. Jezero je dobilo ime po svojoj boji, koja varira od tirkizne do crne. Specifičnosti koje obilježavaju jezero su mnogobrojne, ali neke od njih su prirodna pojava. Čeline, prilikom kojih stijene pucaju pod pritiskom vode i nastaje vodopad, visine nekih 25m, obično se javljaju u proljeće, a dužina trajanja zavisi od sniježnog pokrivača protekle zime, druga specifičnost je pojava bifurkacije, pošto je jezero sastavljeno tako reći iz dva jezera, voda otiče u dva suprotna pravca, u rijeku Taru i u rijeku Pivu.

Najkarakterističniji predstavnici faune na ovom području su ptice i to veliki tetrijeb, lještarka, djetlić, sjenica i neke zebe. Na jezeru i u neposrednoj okolini ima nekoliko ornitoloških zanimljivosti. To je gniježđenje nekoliko parova divljih pataka. U vodama ovoga kraja žive pastrmka, potočarka, mladica i jezerska zlatovčica.

Do sada je, na području NP, utvrđeno 300 vrsta gljiva što je polovina od ukupnog broja, do sada, nađenih na teritoriji Crne Gore. U Parku je konstatovano prisustvo velikog broja vrsta koje se nalaze na Crvenim listama Evrope, i koje imaju status vrsta od međunarodnog značaja. U okolini Crnog jezera je klasično nalazište vrste Gyromitra macknightii Harmaja.

Duž Mlinskog potoka nekada je postojao veliki broj mlinova po kojima je i dobio naziv,nažalost,danas je samo jedan od njih u funkciji.

IMG_3607 IMG_3651

IMG_3674 IMG_3712

IMG_3722 IMG_3728

                                              Na putu pored Mlinskog potoka

Na samom izvorištu vrela Mlinski potok, smješteno je Zminje jezero. Skriveno u dubini šume, ledene tišine, kao da je namijenjeno da podsjeća na usamljenost i razmišljanje o njoj. Malo po dimenzijama, usađeno u tijesni ovalni pojas smrča, najvjerodostojnije dočarava Gorsko oko, koje između četinarskih trepavica gleda na Crvenu gredu i obližnje vrhove. Nadmorska visina ovoga jezera iznosi 1520 m, a najveća dubina 7.7 metara. Danas, sami pogled na jezero, i prelivanje boje njegove vode, posmatraču daje očigledan razlog zbog čega je to ime i dato jezeru, jer grane drveća koje se oslikavaju na vodi podsjećaju na zmije.

Ono po čemu je Zminje jezero najkarakterističnije je ipak žuti lokvanj, koji pluta po površini jezera i doprinosi njegovoj izuzetnoj ljepoti. Ali to je samo jedna od rijetkih,zaštićenih vrsta sa ovog područja. Osim lokvanja u jezeru se mogu vidjeti rariteti kao što je PLANINSKI MRMOLJAK ili TRITON, vodozemci, koji predstavljaju postglacijalni relikt, i koji su pod zaštitom, kao i daždevnjak za kojeg se vezuju brojne legende.

Duž sliva Mlinskog potoka učenici su imali priliku da vide staništa brojnih biljnih endemskih i zaštićenih vrsta poput: plave lincure, crnog omana, borike, ljubičice, male mješinke, prolećne oštrike,malog ježinca, gorke djeteline,orhideje i dr.

Pošto u ovom području preovladavaju četinarske šume- ono što je za njih karakteristično je veliki broj gljiva, lišajeva i mahovina. U slivu Mlinskog potoka nalazi se 10 vrsta mahovina koje se u čitavoj Crnoj Gori mogu naći samo na ovom lokalitetu. Najpoznatije među njima su mahovine iz roda Sphagnum.

U ovoj Turi učestvovalo je 30 učenika (15 iz Foče i 15 iz Žabljaka), zajedno sa svojim profesorima. Napravljeno je dosta fotografija i video zapisa, koji su kasnije zajednički obrađivani u prostorijama škole.

IMG_3746 IMG_3763

U sklopu ove ture bilo je planirano da učenici posjete Delegaciju Evropske Unije u Podgorici. Kako je taj događaj odložen za maj mjesec,trećeg dana boravka učenici su prisustvovali predavanju na temu “ Endemi na području NP Durmitor-lokalitet Mlinski potok” koje je održano u prostorijama škole JU SMŠ “17.septembar”.

Veliki broj učenika, sa obje strane granice, izrazio je želju za nastavkom druženja i učešćem u budućim projektima.

MN