Radeći zajedno za inkluzivnu evropsku budućnost

Projekat “Radeći zajedno za inkluzivnu evropsku budućnost” (“Working Together for Inclusive European Future”) realizuju SŠC Foča i SMŠ „17.septembar“ Žabljak. Projekat finansira EU putem Instrumenta za pred-pristupnu pomoć u okviru prekograničnog Programa Bosna i Hercegovina – Crna Gora u iznosu od 182,055.52€ (93,749.14€ za BiH i 88,306.38 za CG)

 

Ovaj projekat je logički nastavak prethodnog projekta “Zajedno stazama prošlosti ka evropskoj budućnosti!” u namjeri da se poboljša trajno znanje, razmijene iskustva i vještine na poljima nauke, ekologije i zdravog načina života.

 

Sveukupni cilj projekta je poboljšanje kvaliteta prekograničnih ljudskih veza kod mladih. Ovaj cilj će biti postignut kroz organizaciju kulturnih, obrazovnih i sportskih događaja, organizaciju prekograničnih posjeta, radionica o inkluziji i promotivnim aktivnostima tokom kojih će mladi ljudi ostvariti nove kontakte kroz učenje i zabavu.

 

Specifični cilj je jačanje saradnje kroz obrazovne, kulturne i sportske aktivnosti. Ove aktivnosti će pružiti studentima šansu da pričaju jedni sa drugima, razmijene svoje ideje i iskustva i steknu nova znanja i vještine. Razvijajući svoje sportske vještine, razmjenjujući znanja biće stvorena i pozitivna promjena kod mladih ljudi da poštuju sebe, svoje vršnjake i svoju okolinu.

 

Tokom implementacije projekta planirane su sledeće aktivnosti: dvije pozorišne predstave, Likovna kolonija, Škola fotografije, dva Festivala sporta i nauke, jedna posjeta muzeju, dvije posjete DEU, šest prekograničnih posjeta lokacija prirodnog bogastva, dvije radionice o inkluziji i dvije izložbe učeničkih slika i fotografija.

 

Djeca sa posebnim potrebama će učestvovati u projektnim aktivnostima. Zajedničke aktivnosti učenika će omogućiti sklapanje novih prijateljstava, razvoj tolerancije i razumijevanje različitosti. Učešće učenika u projektu i javna prezentacija rezultata projekta će uticati na motivaciju drugih učenika i šire populacije da rade u sličnim projektima i povećaće svijest o važnosti prekogranične saradnje i zajedničkim prirodnim i kulturnim resursima kod lokalne populacije.

Implementacija projekta je počela 16. jula 2015 i trajaće 12 mjeseci.

Do sada su realizovane sledeće aktivnosti:

Datum Mjesto Aktivnost
29-30.07         2015 Žabljak Sastanak projektnih timova (1) Potpisivanje protokola o saradnji ,dogovor oko vremenskog okvira projektnih aktivnosti ,pravljenje plana prekograničnih posjeta i identifikacija lokaliteta prirodne baštine koji će biti posjećeni u cilju prikupljana potrebnih podataka za kreiranje Gis mapa
21-22.08     2015 Foča Sastanak projektnih timova (1) dogovor o organizaciji prekograničnih posjeta i pravljenje plana posjeta lokalitetima prirodne baštine
28.08.2015 Foča Konferencija za štampu (1)
29.08-01.09.

2015

Foča Obilazak (1) lokaliteta prirodne baštine i prikupljanje podataka-prašuma”Perućica
31.08.2015 Sarajevo Posjeta   DEU Sarajevo
10.09-13.09.

2015

Žabljak Obilazak (1) lokaliteta prirodne baštine i prikupljanje podataka- Tepca I prašuma”Crna Poda”
26.09.-27.09.2015 Foča Sastanak projektnih timova (2) sastanak projektnih timova u vezi organizacije kviza i druge ture.

Žabljak, 30.07.2015

IMG_3018  IMG_3021

Foča, 26.09.2015

sl 092  sl 093