Najbolji među najboljima

Šljivančanin Stefan je u organizaciji Ispitnog centra na državnom prvenstvu Crne Gore iz biologije osvojio četvrto mjesto i time ušao u olimpijski tim Crne Gore za Internacionalnu biološku olimpijadu (IBO) koja će se održati u Mađarskoj.
Stefan Šljivančanin maturant naše Gimnazije u školskoj 2018/19 postignutim uspjesima je ostavio snažan utisak na svoju školu i okolinu. Na Olimpijadi znanja, održanoj 11. maja 2019. u Podgorici na prirodno matematičkom fakultetu, osvojio je prvu nagradu iz biologije sa 93 poena od mogućih 100. Zatim je učestvovao na Međunarodnoj biološkoj olimpijadi u Mađarskoj od 14. do 21. jula. Mnogo puta do sada je dokazao da je znanje jedino i pravo oružje mladog savremenog čovjeka. I kao učenik drugog i trećeg razreda gimnazije 2017. i 2018 .godine našao se u grupi najboljih učenika Crne Gore, sa osvojenim trećim nagradama iz biologije. Ovo je samo početak Stefanovih uspjeha, obzirom na njegov talenat, rad, disciplinu…

Ovim povodom Novinarska sekcija škole obavila je razgovor sa Stefanom, a koji u cjelosti prenosimo.

  • Kako je počelo tvoje interesovanje za biologiju i ko je tvoja najveća podrška u ovim ostvarenjima?

Moje interesovanje za biologiju počelo je u osmom razredu osnovne škole, kada je po nastavnom planu i programu bilo izučavanje živog svijeta. Pokazivao sam veliko interesovanje za ovaj predmet, pa sam počeo da mu posvećujem više pažnje. Najveća podrška su mi prvenstveno roditelji, ali i profesorica biologije, Snežana Jovković.

  • Pošto si ove godine osvojio prvo mjesto na olimpijadi, šta te najviše podstiče da se trudiš i budeš uporan na putu ostvarenja svojih ciljeva?

Podstiče me učešće na predstojećoj Međunarodnoj olimpijadi, kao i želja za dokazivanjem. Takođe, sticanje novih znanja je od velike koristi i važnosti, jer je znanje moć svakog čovjeka.

  • Zaista je veliki uspjeh plasirati se na Međunarodno takmičenje. Kakva su tvoja očekivanja vezana za isto, s obzirom da učestvuje veliki broj izvanrednih učesnika iz mnogobrojnih zemalja?

Očekujem dobru organizaciju takmičara, upoznavanje sa drugim kulturama, druženje sa najboljim biolozima. Ovo iskustvo će mi biti od velikog značaja, jer ću moći da se oprobam u nečemu drugačijem i pokažem koliko znam. Bez obzira na rezultat, smatram da je ovo velika prilika koju niko ne treba da propusti.

  • Da li su pripreme za takmičenje ovog ranga naporne i kako izgledaju tvoje pripreme?

Pripreme su naporne i obimne, što je i očekivano, ali meni kao ljubitelju biologije neće predstavljati veliki problem. Moje pripreme se sastoje iz teorijskog i praktičnog dijela. Pošto je takmičenje međunarodnog karaktera, teorijski dio je na engleskom jeziku. Sa praktičnim dijelom se prvi put susrećem, ali smatram da je znanje stečeno na taj način veoma efikasno.

  • S obzirom da si odličan učenik i đak generacije, kako usklađuješ svoje školske obaveze sa pripremama za takmičenje?

Iako ponekad biva naporno, uvijek nađem vremena da se pripremim za takmičenje. Moram pomenuti da profesori imaju razumijevanja za moje pripreme, pa su obazrivi prema ocjenjivanju i izađu u susret ako je to potrebno.

  • Šta je po tebi najveća prepreka na putu ka dobrim rezultatima?

Najveće prepreke su obimno gradivo i neka vrsta odbojnosti prema predmetu, kao i nedovoljna motivacija za učenje i učešće na takmičenjima. Zaista svako ko smatra da posjeduje neko znanje iz određenog predmeta, treba sebi dati šansu i učestvovati, jer time nema šta da izgubi.

  • Kakvi su tvoji planovi za budućnost i koje sve koristi imaš od takmičenja?

Planiram da upišem medicinu, koju sam zavolio zajedno sa biologijom. Takmičenja su mi poslužila kao motivacija za izučavanje biologije i usavršavanje na tom polju. Takođe, stečena znanja će mi poslužiti za buduće školovanje, jer će mi biti lakše da savladam gradivo na fakultetu.

  • Smatraš li da su učenici naše škole dovoljno zainteresovani za ovakav vid aktivnosti?

Po mom mišljenju, učenici naše škole nisu dovoljno zainteresovani i motivisani za učešće na takmičenjima i za posvećivanje pažnje nekom predmetu. Živimo u doba interneta, pa samim tim imamo dosta mogućnosti da se usavršavamo i učimo, samo ukoliko postoji volja.

  • Na kraju, gdje je po tebi ključ uspjeha i šta bi poručio svojim mlađim kolegama?

Da bi neko ostvario zapažene rezultate na takmičenjima, potrebno je da prvo zavoli predmet i da je spreman da dovoljno pažnje posveti usavršavanju na tom polju. To ne važi samo za takmičenja, već za sve u životu. Ključ uspjeha je ljubav prema onome što radiš, jer tada posao ne izgleda kao obaveza, već kao hobi. To je i poruka za moje mlađe kolege, da budu istrajni u svojim ciljevima i da rade ono što vole.

Milica Krstajić II1