Nagrada The Diana Award

Maša Stevović, učenica trećeg razreda gimnazije Srednje mješovite škole “17. septembar”, dobitnica je prestižne britanske nagrade “The Diana Award” koja je ustanovljena u čast sjećanja na Dajanu, princezu od Velsa. Nagrada predstavlja jedno od najpoznatijih i najuvaženijih priznanja za mlade širom svijeta, starosti od 9 do 25 godina, a koja se dodjeljuje za njihov društveni angažman, omladinski aktivizam i humanitarni rad. Primarna svrha ove nagrade je da cijeni i proslavi rad mladih lidera, ambasadora, humanitaraca, mentora, donatora fondovima, uz viziju da ohrabri mlade generacije da promijene svijet, promovišući istinske vrijednosti, kulturu i aktivizam.

Na preporuku direktora škole, Maša je upoznata i ohrabrena da se prijavi za nagradu lejdi Dajane. Tom prilikom je za mentora, u pripremi nominacije, određena prof Jelena Obradović.

Maša se sa omladinskim aktivizmom upoznala vrlo rano, još u šestom razredu osnovne škole, da bi najviše napredovala na tom planu u toku srednje škole. Naime, uključivanjem u Učenički parlament Osnovne škole počela je sve više da se interesuje za aktivizam, omladinsku politiku, tražeći načine na koje može da doprinese prvenstveno svojoj školi, zatim lokalnoj zajednici, a naposljetku i državi. U sedmom razredu je bila predstavnica škole na Petom zasijedanju Dječijeg parlamenta u Skupštini Crne Gore gdje je imala zadatak da uputi pitanje Ministarstvu ekonomije, u smislu rješavanja problema u okviru Opštine Žabljak, a koji su važni za razvoj i napredak njene opštine u svim poljima ljudske djelatnosti. U osnovnoj školi je učestvovala na različitim takmičenjima, od kojih se izdvajaju “Hajde da razgovaramo o Evropskoj Uniji” i osvojeno prvo mjesto, kao i “Surfuj pametno” i osvajanje trećeg mjesta na istom. Takođe je bila učesnik projekta Prekogranične saradnje Crne Gore i BiH. Svojevremeno je bila član dramske i muzičke sekcije škole, a samim tim i učesnik na kulturnim manifestacijama i festivalima. Kao predsjednica Učeničkog parlamenta, imala je priliku da, još od osnovne škole, utiče na rješavanje problema u školi ili opštini, kroz vannastavne aktivnosti različitog tipa – od radionica, preko edukativnih tribina, do kulturnih i humanitarnih manifestacija, što je, u krajnjem, uz odličan uspjeh na kraju svakog razreda rezulatiralo zvanjem “Đaka generacije”.

U srednjoj školi nastavlja započeto i već u prvom razredu postaje aktivan delegat Unije Srednjoškolaca Crne Gore, što joj donosi mnogo novih prijateljstava, korisnih iskustava i zanimljivih priča. U prvom razredu je bila jedan od tri predstavnika Crne Gore na PAT (Projektauswahl – treffen) 2017, Konferenciji u Berlinu, koju je organizovala njemačka fondacija “Schüler Helfen Leben”, koja promoviše i vodi projekte za mlade i obrazovanje u Jugoistočnoj Evropi, Jordanu i Njemačkoj sa fokusom na antidiskriminaciju, angažman mladih i podršku izbjeglicama. Na Konferenciji se razgovaralo o aktuelnom svjetskom problemu migracija, pri čemu je imala priliku da razmijeni mišljenja i nauči dosta novog “iz prve ruke”, kroz izlaganje izbjeglica iz Sirije. Razgovaralo se i o Akcionom danu, danu kada učenici zamjenjujući školsku klupu za posao, i kuvajući za dječija prava ili pružajući zdravstvenu njegu za obrazovanje pomažu svojim vršnjacima, donirajući dnevnicu za finansiranje projekata koji pospješuju život mladih, gdje su kao predstavnici svojih zemalja, odlučivali kako će se isti realizovati u zemljama Evrope i Jordanu.

Naravno, u srednjoj školi je nastavila svoj predsjednički mandat u UP. Parlament čiji je predsjednik već treću godinu, osvojio je tri godine zaredom nagradu (od kojih su dva prva mjesta za vrijeme njenog mandata) na Takmičenju za najbolji Učenički parlament, organizovanom od strane Ministarstva prosvjete i Unije Srednjoškolaca Crne Gore.

U okviru ovih pobjeda, pod njenom i inicijativom ostalih članova UP-a, stoje stotine realizovanih aktivnosti, među kojima su organizovanje muzičke, dramske, litetarne, folklorne sekcije u okviru škole, mnogo edukativnih tribina povodom važnih međunarodnih praznika ili aktuelnih tema u državi i svijetu, mnogo panel – diskusija, debata, ostvarivanje saradnje sa različitim organizacijama u okviru opštine itd.
Oduvijek je voljela fotografiju što je, u jednom momentu, donijelo prvo mjesto na VI Multimedijalnom festu za mlade na Nacionalnom nivou i plasman među 30 najljepših fotografija na konkursu “Prirodne ljepote sjevera Crne Gore”. Već godinu dana je dopisnik lokalnog lista “Glas Žabljaka”. Takođe je bila polaznica mnogih škola i učesnica različitih radionica, među kojima se izdvaja Škola omladinskog aktivizma i UpShift radionice. Ovim putem je, kao predstavnik svoje škole u UNSCG, došla do saradnje sa različitim školama širom CG. Jedan je od članova Odbora svoje škole za sticanje zelene zastavice Eko-škole, u okviru čega je inicirala ekološke akcije na nivou grada, a  kako bi opravdali zvanje ekološke prijestonice Crne Gore. Bila je i jedan od članova tima vezanog za seminare “Pospješivanje demokratske kulture u školama” organizovanog od strane Savjeta Evrope. Učestvovala je i na kvizu Eumetrija.
Takođe je, pokrenula akciju prikupljanja novčanih sredstava za potrebe liječenja jedne oboljele djevojčice, na nivou škole, što je dovelo do saradnje sa Karavanom sreće i članstva u istom. Sa svojim timom je osvojila treće mjesto na takmičenju “Ljepota kristala” organizovanom od strane Zavoda za metrologiju i Hrvatske Udruge Kristalografa.

I dalje je odlična učenica, sa velikim snovima i vjeruje da će nastaviti sa svojim aktivizmom i uspjesima, a nagrada lejdi Dajane je svakako velika motivacija za dalje, kao što je i sama lejdi Dajana bila inspiracija do sad. Osvajanjem ove nagrade, namijenjene izuzetnim mladim ljudima koji stvaraju i utiču na druge, održavajući društvenu uspomenu na Dijanu, Princezu od Velsa, stiče zvanje “Diana Award Holder” što predstavlja prvi stepen priznanja, a samim njenim osvajanjem, stekla je pravo na “Diana Legacy Award”, viši stepen ove nagrade i jedinstveno priznanje koje slavi 20 istaknutih mladih lidera, vizionara i uzora iz cijelog svijeta, koji su demonstrirali svoju sposobnost da inspirišu i mobilišu nove generacije kako bi služile svojim zajednicama, kao što je Princeza Dajana vjerovala da mogu. Pored primanja “Diana Legacy Award” od strane Princa Vilijama, Vojvode od Kembridža i Princa Henrija, Vojvode od Saseksa na prestižnoj ceremoniji u Londonu, primaoci takođe imaju pristup jedninstvenom programu razvoja.

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/ucenici-iz-zabljaka-prestizna-britanska-nagrada

https://portalanalitika.me/clanak/334810/ucenici-sa-zabljaka-prestizna-nagrada-ustanovljena-u-cast-princeze-dajane

https://pvinformer.me/sadrzaj.php?kategorija=%C5%BDivot-i-stil&&info=-77451702

https://www.kolektiv.me/135738/the-diana-award-zabljacanka-dobitnica-prestizne-britanske-nagrade

http://standard.co.me/index.php/drustvo/item/49285-masa-stevovic-dobitnica-prestizne-nagrade-the-diana-award-ustanovljene-u-cast-princeze-dajane

https://www.zuns.me/prosvjetni-rad/clanak/ma%C5%A1a-stevovi%C4%87-sa-%C5%BEabljaka-dobitnica-britanske-nagrade-diana-award

https://www.mina.news/crnagora/zabljacanki-masi-stevovic-nagrada-the-diana-award/

https://mnemagazin.me/2019/05/19/the-diana-award-dobitnica-prestizne-britanske-nagrade-ucenica-masa-stevovic-sa-zabljaka/

http://mondo.me/a746470/Info/Drustvo/Ucenici-iz-Zabljaka-prestizna-nagrada-lejdi-Dajane.html