Prvo mjesto i za “Evropski dan Dunava”

Povodom “Evropskog dana Dunava” koji je ove godine organizovan od strane GWP CEE (Globalno udruženje za zaštitu voda Centralne i Istočne Evrope) i ICPDR  (Internacionalne komisije za zaštitu Dunava)  realizovan je u  saradnji sa Turističkom organizacijom Žabljak. U okviru “Danube Art Master” koji je predstavljao kreativno školski takmičarski program na temu “Aktiviraj se za zdraviji Dunav” učenik škole Dejan Ostojić osvojio je prvo mjesto. Ideja je da učenici budu inspirisani onim što vide na rijeci i da koristeći materijale koje nađu na obalama rijeke naprave trodimenzionalno umjetničko djelo ili kratki video zapis, a sve sa ciljem očuvanja životne sredine i akcentom na vodene resurse. Najbolji radovi iz Crne Gore učestvovaće na međunarodnom takmičenju sa ostalim državama koje pripadaju Dunavskom slivu (Nemačka, Austrija, Češka, Slovačka, Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Rumunija, Bugarska, Moldavija i Ukrajina).