Škola fotografije

U periodu od 25.05 do 1.06.2016 na Žabljaku je organizovana škola fotografije.

 Za učesnike škole fotografije (10 učenika iz Foče i 10 sa Žabljaka) prvo su organizovane teoretske pripreme gdje su imali priliku da saznaju nešto više o tome kako radi fotoaparat,  o podjeli po formatima i osnovnim postavkama glavnih parametara; o funkciji i postavkama fotoaparata i njihovoj primjeni u različitim sferama fotografisanja; da nauče više o podjeli objektiva i njihovoj praktičnoj primjeni, o estetici fotografije:  kompozicija, svjetlo, balans, dominacija, ritam, perspektiva, boja, naglašavanje glavnog motiva na fotografiji, krupni kadar, perspektiva – ugao snimanja, pravilo trećina, simetrična i nesimetrična ravnoteža fotografije, makro i mikro fotografija …; nakon čega su sa aparatima u rukama krenuli da praktično isprobaju sve što su naučili. Na terenu  ( Crno jezero sa okolinom, Zminjičko jezero, Jezerska površ i kanjon Sušice) snimljen je veliki broj fotografija, od kojih će neke biti izabrane i prikazane na izložbama u Foči i Žabljaku.

IMG_9160 IMG_9151

U sklopu ove aktivnosti održan je i revijalni šahovski turnir na kom su učestvovali učenici i njihovi profesori.

Q1 Q2

U okviru škole fotografije 26.06.2016.   realizovana je i posjeta Delegaciji Evropske Unije u Podgorici. Prilikom posjete učenici su imali priliku da  saznaju nešto više o Evropskoj Uniji, procesu pridruživanja i mogućnostima školovanja i volontiranja u državama Evropske Unije. Delegaciju Evropske Unije posjetilo je 30 učenika i 4 profesora.

Pored navedenih aktivnosti koje su bile planirane projektom učesnici škole fotografije učestvovali su i u ekološkoj akciji “ Let’s do it Montenegro” kao dio svjetskog pokreta “Let’s do it”.

W

Večernji sati bili su rezervisani za druženje  uz igru i muziku.

MN