Monthly Archives: June 2016

TOUR 3 Žabljak

U periodu od 9.06. do 12.06. 2016. realizovana je projektna aktivnost “Tour  natural heritage sites and collecting materials” na Žabljaku, što je ujedno i poslednji obilazak lokaliteta prirodne baštine u okviru Projekta “ Radeći zajedno za inkluzivnu evropsku budućnost”.

15 učenika iz Foče i isto toliko sa Žabljaka, u pratnji profesora, vodiča i biologa obišli su “Prsten oko Durmitora”, saznali zašto Durmitor predstavlja izuzetnu prirodnu vrijednost i trajnu inspiraciju naučnika i ljubitelja prirode i naučili dosta o bogastvu flore i faune, složenosti ekosistema, zastupljenosti velikog broja endemičnih i reliktnih vrsta.

IMG_6699

Prsten povezuje Žabljak ( 1450 mnv) preko Štuoca (1950mnv) – ujedno i najviše tačke ovog puta, kanjon rijeke Sušice, selo Nedajno, Pivsku planinu i visoravan, selo Trsu, lednička jezera Valovito, Modro i Pošćensko, planinske vrhove Prutaš i Sedlo, Jezersku visoravan i ski centar Savin kuk.

 Učesnicima ove Ture posebno je bio interesantan Kanjon rijeke Sušice koji je jedan od najljepših i najimpresivnijih kanjona u Crnoj Gori ali i na cijelom Balkanskom poluostrvu, naravno posle kanjona rijeke Tare. Kanjon Sušice je uvršten u I zonu zaštite, zbog vrijednosti ekosistema  i  posebnih  vrijednosti  flore  i  vegetacije.  U  ovaj rezervat  spada  prostor  od  Škrkih jezera, Skakala, Sušičko jezero, kanjon Sušice do rijeke Tare, površine od 2 360 ha.

IMG_6733 IMG_6747 IMG_6790

Kanjon je granica između Durmitora i Pivske planine. Nastao je usijecanjem u krašku podlogu – najprije lednika a potom i rijeke. To je uzana i divlja pukotina, strana obraslih četinarskim i mješovitim šumama. Ovdje raste i tisa, jedini četinar koji se uspješno podmlađuje iz panja (po narodnom vjerovanju sveto drvo, pogodno za izradu amajlija).

Rijeka Sušica je duga oko 14km (toliko i kanjon) i na većem dijelu toka je ponornica.. Ukupan pad joj iznosi oko 800m (izvire na 1300mnv, u Taru se uliva na 512mnv). Tri-četiri kilometra posle izvora, formira Sušičko jezero. Jezero postoji samo od ranog proljeća do kraja juna, najveća dubina mu je 4.5m. U njegovom krečnjačkom dnu postoji više ponora kroz koje gubi vodu. Ta voda onda kroz kraško podzemlje dolazi do Crnih vrela, u dolini Pive . Neopisiv doživljaj je posmatranje „jezera“ iz „ptičje“ perspektive tj. sa litica kanjona.

Na   nadmorskim   visinama,   gdje   oštra   planinska   klima   ne   dopušta   opstanak   ni   najotpornijem drveću,  razvijaja  se  alpska  vegetacija  planinskih  rudina,  stijena,  sipara,  točila  i  snježanika.  Grade  ih  brojne  zajednice,  različitog  flornog  sastava  sa  arktičko-alpskim   predstavnicima,   najčešće  busenastog,   puzećeg   ili   jastučastog   habitusa, prilagođenog ekstremnim uslovima staništa.  Visokoplaninska  područja  i  kanjonske  litice,  kao  centri  očuvanja  drevne  tercijerne  i  glacijalne  flore,  karakterišu  se  brojnošću  endemičnih  vrsta  i  rodova.  Po  dosadašnjim podacima, od   1325   vrsta   vaskularne   flore   Durmitora   i   okolnih   kanjona,   122   su   visokoplaninski endemiti, što je 77% ukupne endemične flore područja.

IMG_9065 IMG_9122 IMG_9077

Kanjon Sušice – koji sadrži dobro očuvane bukovo-jelove šume sa impozantnim primjercima stabala, kao i sastojine bukve i javora, bijelog jasena i planinskog brijesta. Najvrijedniji  dio  predstavljaju  manje  grupe  stabala  javora,  koji  predstavlja  pravi  prirodni  arhiv ove vrste, te ga treba njegovati kao izvor genetskog materijala. Relativno veliki broj stabala javora je izuzetnih visina i debljina. Manjim dijelom inventar javora je starosti 50 – tak godina, dok je većim dijelom velikih starosti. Kanjon je i stanište brojnih reliktnih vrsta.

U šumama kanjona se mogu naći: smeđi medvjed, vuk, divlja svinja, divlja mačka, divokoza, više vrsta orlova, tetreba i jarebica. Po ljepoti se izdvaja balkanska divokoza koja ljeti živi iznad gornje granice šuma, a zimi silazi niže među žbunove bora krivulja i u gornje dijelove šume.

Od  sisara  se  na  spisku  rijetkih,  prorijeđenih,  endemičnih  i  ugroženih  vrsta  na  području Durmitora nalaze: sve vrste slijepih miševa, slijepo kuče i vidra.

Među brojnijim balkanskim i dinarskim endemima, značajno je prisustvo lokalnih crnogorskih endema (planinski javor, Glišićev zvončac, durmitorska divizma, odoljen, Nikolajeva ljubičica, Cojzova ljubičica, Dafnijev i Malijev jeremičak, modro lasinje, perunika, mlječika crnogorska ,..)

Osobenost izuzetno bogate flore ovog Nacionalnog parka čini i oko 400 vrsta ljekovitog bilja. Na Durmitoru raste i preko 40 vrsta samoniklih jestivih gljiva, te se smatra posebnim rezervatom u Evropi. Na Durmitorskom području živi i 168 vrsta ptica, a među raritetima su VELIKI TETRIJEB, SURI ORAO, JAREBICA KAMENJARKA, SOKO, KRSTOKLJUNKA, BJELOGLAVI SUP …

Takođe postoji veliki broj reliktnih i endemskih vrsta među insektima. Ljeti, na cvjetnim livadama, kao malo gdje, može se videti mnoštvo raznih vrsta leptira i buba (oko 130 vrsta dnevnih leptira), a među njima je i APOLON, koji je zbog svoje ljepote, najčešća meta kolekcionara, te je stavljen pod zaštitu.

Pored toga što se već decenijama nalaze na UNESKO listi zaštičenih područja, Durmitori kanjon Tare identifikovani su i kao IPA područja (Important Plant Area) – značajna za očuvanje rijetkih, endemičnih i ugroženih biljnih vrsta. Time se ovim vrstama i njihovim staništima daje međunarodni značaj u očuvanju genofonda i ukupnog biljnog diverziteta.

U ovoj Turi učestvovalo je 30 učenika (15 iz Foče i 15 iz Žabljaka), zajedno sa svojim profesorima.

Napravljeno je dosta fotografija i video zapisa, koji su kasnije zajednički obrađivani u prostorijama škole.

U sklopu ove ture za učesnike je izvedena pozorišna predstava “Lek od breskvinog lišća”.

IMG_9002 IMG_9005 IMG_9013 IMG_9018

MN

Škola fotografije

U periodu od 25.05 do 1.06.2016 na Žabljaku je organizovana škola fotografije.

 Za učesnike škole fotografije (10 učenika iz Foče i 10 sa Žabljaka) prvo su organizovane teoretske pripreme gdje su imali priliku da saznaju nešto više o tome kako radi fotoaparat,  o podjeli po formatima i osnovnim postavkama glavnih parametara; o funkciji i postavkama fotoaparata i njihovoj primjeni u različitim sferama fotografisanja; da nauče više o podjeli objektiva i njihovoj praktičnoj primjeni, o estetici fotografije:  kompozicija, svjetlo, balans, dominacija, ritam, perspektiva, boja, naglašavanje glavnog motiva na fotografiji, krupni kadar, perspektiva – ugao snimanja, pravilo trećina, simetrična i nesimetrična ravnoteža fotografije, makro i mikro fotografija …; nakon čega su sa aparatima u rukama krenuli da praktično isprobaju sve što su naučili. Na terenu  ( Crno jezero sa okolinom, Zminjičko jezero, Jezerska površ i kanjon Sušice) snimljen je veliki broj fotografija, od kojih će neke biti izabrane i prikazane na izložbama u Foči i Žabljaku.

IMG_9160 IMG_9151

U sklopu ove aktivnosti održan je i revijalni šahovski turnir na kom su učestvovali učenici i njihovi profesori.

Q1 Q2

U okviru škole fotografije 26.06.2016.   realizovana je i posjeta Delegaciji Evropske Unije u Podgorici. Prilikom posjete učenici su imali priliku da  saznaju nešto više o Evropskoj Uniji, procesu pridruživanja i mogućnostima školovanja i volontiranja u državama Evropske Unije. Delegaciju Evropske Unije posjetilo je 30 učenika i 4 profesora.

Pored navedenih aktivnosti koje su bile planirane projektom učesnici škole fotografije učestvovali su i u ekološkoj akciji “ Let’s do it Montenegro” kao dio svjetskog pokreta “Let’s do it”.

W

Večernji sati bili su rezervisani za druženje  uz igru i muziku.

MN

Najaktivniji učenički parlament

          Unija srednjoškola Crne Gore je u saradnji sa Ministarstvom prosvjete realizovala takmičenje za najbolji Učenički paralament.  Na ovo takmičenje prijavilo se 27 škola, kao i naša škola, koje su od septembra 2015. do maja 2016. godine realizovale brojne aktivnosti, među kojima se izdvajaju humanitarne akcije i edukativne tribine. Takmičenje je doprinijelo podsticanju mladih na aktivizam, volonterstvo i humanost.

IMG_1674 Unija Sred diploma503
Učenički paralment naše škole je osvojio treće mjesto (ukupno 91bod), koji je imao 24 sjednice UP kao i veliki broj aktivnosti, u koje spadaju dobrovoljno davanje krvi, obilježavanje datuma Međunarodnog značaja, edukativne tribine, sportske i kulturne manifestacije. Nagradu u ime UP je primila Anđela Stečević.

Korisni linkovi:

http://www.mpin.gov.me/vijesti/161954/Saopstenje-Ministar-Boskovic-urucio-priznanja-za-najaktivniji-ucenicki-parlament.html

http://www.vijesti.me/vijesti/boskovic-vrata-ministarstva-ce-biti-uvijek-otvorena-za-konstruktivne-ideje-srednjoskolaca-891550

http://www.pobjeda.net/protected/listalica/2016-06-10/#8

Anđela Stešević

UNICEF program “Sebi želim”

Program “Sebi želim” realizuju UNICEF i Kancelarija za koordinaciju Sistema Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, uz podršku Pedagoškog centra Crne Gore, kao glavnog partnera u sprovođenju aktivnosti programa. Program takođe podržavaju Ministarstvo prosvjete, Zavod za školstvo, Uprava za mlade i sport. Program je namjenjen svim zainteresovanim mladima od 15-19 godina iz Nikšića, Plužina, Šavnika, Žabljaka i Pljevalja, koji prijavom uzimaju učešće u ljetnjem kampu koji će se održati od 1. do 5. avgusta u hotelu Grand, na Cetinju. Prijava traje do 30 juna nakon čega će biti odabrano njih 50 iz uključenih opština. Svi troškovi prevoza i boravka mladih na Cetinju su pokriveni.

Online prijava za učešće u programu/ljetnjem kampu učenici/ce mogu naći na linku  ovdje
Zainteresovani učenici i njihovi roditelji, za sva dodatna pitanja, mogu se obratiti koordinatorki   mr Marijani Blečić (tel. 069 816 861)

Ekipi škole II mjesto za SIGURNU BUDUĆNOST

U period od 15. Marta do 31. Maja 2016. godine održano je takmičenje ,,Sigurna budućnost“. “Sigurna budućnost” je takmičenje timskog karaktera za mlade od 15 – 19 godina. Koncept ovog takmičenja omogućava učesnicima da testiraju svoje znanje i dodatno se informišu o temama vezanim za NATO i evroatlantsku integraciju Crne Gore. Organizator takmičenja je Alfa centar iz Nikšića koje se po prvi put organizuje u Crnoj Gori.

Prvi krug takmičenja koji je trajao do 7. aprila, podrazumijevao registraciju ekipa od dva člana, a koje su potom odgovarale on-line na 24 pitanja. Iz SMŠ ,,17. septembar” prijavilo se 8 od ukupnih 94 ekipa. Prvi krug su prošle 24 ekipe, od toga 8  naših.

  • Aleksandar Zeković i Luka Božović- ,,Momci Durmitorci”
  • Vuk Grbović i Milorad Obradović- ,,Pobjednici”
  • Todor Pajović i Srećko Pipović- ,,Ribolovci”
  • Koviljka Dacić i Ivana Grbović- ,,Little mix”
  • Nevenka Dacić i Aleksandra Krgović- ,,Sharks”
  • Anđela Bojović i Anja Pješivac- ,,Double A.”
  • Bojana Obradović i Dajana Motika Raonić- ,,m&m”
  • Vukašin Obradović i Miloš Šipčić- ,,Gorštaci”

U II krugu odgovarano je pismeno na 18 pitanja podijeljenih u tri oblasti : istorija i geografija, međunarodni odnosi i struktura NATO-a i Crna Gora i NATO. Odgovori su dostavljani u štampanoj formi. Rok za dostavljanje odgovora iz II kruga bio je 08. maj 2016.g. do 17:00h. Za sve odgovore bilo je potrebno napisati izvore. Odgovore je pregledao ekspertski žiri koji su činili predstavnici Ministarstva odbrane, Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, Komunikacionog tima Savjeta za članstvo Crne Gore u NATO i ALFA Centra.

1

Dvadeset ekipa čiji su radovi najbolje ocijenjeni bili su pozvani na intervju 23.maja. Posle prvog kruga su odustali Vukašin Obradović i Miloš Šipčić, a posle drugog kruga od takmičenja su odustale Bojana Obradović i Dajana Motika Raonić, dok su ostale ekipe dale intervju. Intervju je prošlo 10 ekipa među kojima 4 ekipe naše škole, i to: Aleksandar Zeković i Luka Božović, Vuk Grbović i Milorad Obradović, Todor Pajović i Srećko Pipović, Anja Pješivac i Anđela Bojović (koje nisu mogle da učestvuju u 3. Krugu zbog povreda). U trećem krugu je Milorada Obradovića zamjenio Vasilije Vukićević.

Finale takmičenja  se održalo u kasarni “Milovan Šaranović” u Danilovgradu od 29. do 31. maja. Za razliku od prva dva, III krug je podrazumijevao takmičenje u različitim sportskim vještinama kao što su savladavanje pješadijskih prepreka, takmičenje u orjentiringu, prvoj pomoći i gađanju.

1121

Takmičenje se završilo 31.maja svečanim proglašenjem pobjednika i uručivanjem nagrada. Za tri prvoplasirane ekipe organizator je obezbijedio studijsko putovanje u Brisel, učešće na međunarodnom REACT 2016 i spotsku opremu. Ekipa škole Aleksandar Zeković i Luka Božović osvojila je 2. mjesto, za šta su dobili nagradu u vidu REACT campa koji se održava od 5. do  10. avgusta 2016. god.

Korisni linkovi:

http://www.mpin.gov.me/vijesti/161656/Odrzana-svecanost-povodom-proglasenja-pobjednika-takmicenja-Sigurna-buducnost.html

http://www.alfacentar.org/arhiva/20_03_2016_sigurna.html

http://www.alfacentar.org/arhiva/11_04_16_sigurna.html

http://www.alfacentar.org/arhiva/24_05_16_saopstenje.html

http://www.alfacentar.org/arhiva/31_05_16_saopstenje.html

http://www.vijesti.me/vijesti/prvi-krug-takmicenja-uspjesno-zavrsilo-30-ekipa-882818

http://www.vijesti.me/vijesti/za-takmicenje-sigurna-buducnost-stigle-23-prijave-880097

http://www.natomontenegro.me/vijesti/najava-dogadjaja/97213/NAJAVA-Svecanost-povodom-proglasenja-pobjednika-takmicenja-Sigurna-buducnost.html

http://www.natomontenegro.me/vijesti/footer-slider/97197/Proglaseni-finalisti-takmicenja-Sigurna-buducnost.html

Luka B.

PRIZNANJE U SLOVAČKOJ

U okviru ACES projeta  predstavnici  naše škole   u sastavu  profesor  Periša Anđelić i učenik Mihailo Bojić  u period od 31.05-4.06. 2016. god  posjetili su Senec (Slovačka ) i prisustvovali završnoj konferenciji.

Pored naše škole, gosti Senec-a bili su profesori i učenici iz 15. zemalja Evrope koji su predstavljali  42. projekta, odabrana  selekcijom  ACES organizacije i koji su se realizovali tokom školske 2015/16 godine. Predstavnici naše škole, zajedno sa partner školama, Tehničkim Školskim Centrom iz Maribora i Tehničkom Školom iz Zemuna upoznali su organizatore i druge učesnike sa aktivnostima koje su sprovedene u našem projektu Fraktalna solidarnost.

Organizatori su upriličili brojna edukativna predavanja i radionice što je dovelo do boljeg upoznavanja i razmjene iskustva među učesnicima završne konferencije.

IMG_8551 IMG_8563

Na svečanoj ceremoniji proglašenja pobjednika, naš projekat Fraktalna solidarnost, osvojio je prvu nagradu  u kategoriji NAJBOLJA INTERNACIONALNA SARADNJA i tako ušao u pet nagrađenih projekata. Organizatori su ukazali čast i našem profesoru Periši Anđeliću da na svečanoj ceremoniji uručenja nagrada izađe na binu i bude svjedok- predstavnik oko  pet hiljada profesora, učesnika Aces projekata. Učešće u svečanosti uzeo je i učenik Mihailo Bojić koji je zajedno sa drugim učenicima izveo performans koji su uvježbali za vrijeme boravka u Senecu. Sve ove aktivnost i medijski su propraćene od strane austrijskih i slovačkih dnevnih novina kao i državne slovačke televizije.

ACES5021111

Poslednjeg dana boravka u Slovačkoj organizovana je ekskurzija do Bratislave gdje su se posjetile najznačajnije znamenitosti glavnog grada.

Predstanici naše škole vratili su se puni utisaka, nadahnuti iskustvima i novim saznanjima ali i tužni što se projekat završio.

Mišljenje žirija  u vezi sa 42 projekata ACES ciklusa 2015/16.godine

“Mi, kao članovi  žirija, imali smo  veoma težak zadatak da procijenimo  vaše projekte i odlučimo se za 5. od njih 42. Bio je to veoma težak i zahtjevan posao ali istovremeno pružio nam je i neopisivo zadovoljstvo u ova  protekla dva dana. Želimo da vam se zahvalimo svima što ste podijelili sa nama svoje ideje kako promijeniti svijet. Prepoznali smo vaš  duh, energiju i entuzijazam, kreativnost i solidarnost. Vidjevši, čitajuči o tome i  gledajući  prezentacije o ovim projektima  podsjetili smo se  kako je divna moć mladih i kooperativni duh borbe, kako bi se srušile čak i najteže  barijere.
Vaši projekti su obradili niz socijalnih pitanja i problema  društvenih grupa koje su često diskriminisane. Bili smo impresionirani kako  su zrele vaše ideje i koliko je postignuto u okviru međunarodne saradnje i interkulturalnog dijaloga koji ste  gradili zajedno. Bili smo zatečeni na pozitivan način kako je bilo organizovano učešće učenika i njihovim  postupcima. Takođe se zahvaljujemo svim  projektima koji su se odnosili  na topljenja stereotipa među etničkim manjinama,  preduzimanjem “rizika” da  putuju u druge zemlje. Saznali  smo da su mnogi od vas odgovorili na trenutnu situaciju u svijetu koja je pogodila  vaše zajednice, kao  što je i nedostatak solidarnosti prema izbjeglicama. Da sumiramo, vaši odgovori  na temu godine bili su bogati i inspirativni.
Takođe, želimo da podijelimo  nekoliko opažanja koje  navode na razmišljanje. Solidarnost se često poistovjećiuje sa humanitarnom pomoći i dobrotvornim radom. Ali solidarnost pokušava da sve ljude shvati kao  jednake, sa istim  pravima i šansama, pomažući drugima,  držimo ih  zavisnim  od te pomoći. Vjerujemo da svi treba da težimo boljim  međusobnim odnosima  kako bi mogli ostvariti naša prava i  poboljšati kvalitet života.

Pored toga, razmislite o tome kako istovremeno možete koristiti saznanja iz  projekata za lični razvoj, koja u isto vrijeme imaju za cilj da osnaže  one ugrožene.  Koristite ova  zajednička  saznanja  i shvatanja i usudite se  da izađete  iz kutije.
Na kraju, i učenici i nastavnici su bogatiji za jedan novi izvor znanja i iskustva, svaki od njih na svoj način. Iskoristimo da se stvori  participativni proces učenja koji će vas odvesti do mjesta koje  još niste posjetili. Upotrijebite maštu i kreativnost – kao vaš  najsnažniji  alat.

Hvala svim nastavnicima , vi radite nevjerovatan posao . Nastava je jedan od najplemenitijih područja rada. Dakle, nastavnici, hvala vam još jednom jer zbog vašeg rada ovaj svijet  je bolje, sigurnije i srećnije mjesto.

Članovi žirija bili su:

– Bashi Kuraishi, član brojnih komisija i odbora koji se bave ljudskim pravima, pitanjima etničke i vjerske ravnopravnosti, na primer Evropska mreža protiv rasizma, Danska

– Agnesa Isufi, šef Young Caritas, Beč, Austrija

– Emina Bužinkić, borac i politički analitičar, Centar za mirovne studije, Zagreb, Hrvatska

– Alena Buronova, učitelj i koordinator međunarodnih školskih projekata na Kosmonautu školi, Ostrava, Češka

U ovom projektu uključene škole su izabrale  naučni pristup u obradile teme solidarnosti. Istraživali su prirodne fenomene  i matematička pravila koja se ponavljaju svuda kao obrasci. Žiri je pohvalio način na koji su se učenici  povezali, radili zajedno i tražili rešenja.

IZJAVA ŽIRIJA O NAGRAĐENOM PROJEKTU FRAKTALNA SOLIDARNOST:

“Zavisno od percepcije, svijet  jedne osobe može biti malo selo ali istovremeno globalnih proporcija. Znamo da u svijetu postoje različiti načini življenja, praktikovanje religije, kulture i sl… Kombinovanje te raznolikosti može biti teško ali ne mora. Dokaz za ove tvrdnje jesu projekti koji smo imali privilegiju da pogledamo i koji su pokazali koliko lako se može ostvariti međunarodna saradnja kada su ljudi iz različitih zemalja voljni da prihvate  jedni druge. Postojali su argumenti za svaki projekat u ovoj kategoriji  zašto bi trebalo da pobijedi ali smo morali izabrati jedan. Pobjednički projekat uložio je dodatni trud da ispuni zahtjevana očekivanja. Npr: “ Nagrađeni projekat je koristio nekoliko načina povezivanja, zajedničkog rada i pronalaženje zajedničkog rješenja…”

Link za članak u njemačkim dnevnim novinama:

http://kurier.at/leben/kiku/internationales-schulprojekttreffen-solidaritaet-geht-durch-magen-hirne-und-helfende-haende/202.261.550

Link sa ACES sajta:

https://www.facebook.com/acesAcademyofCentralEuropeanSchools/posts/10154324715270555:0

Link o našem projektu-mišljenje žirija:

https://www.facebook.com/acesAcademyofCentralEuropeanSchools/photos/pcb.10154324637835555/10154324634640555/?type=3&theater

Link ministarstva prosvjete o nagradi:

http://www.mpin.gov.me/vijesti/161854/Saopstenje-Srednja-mjesovita-skola-17-septembar-zabljak-dobila-nagradu-za-medunarodnu-saradnju-Akademije-za-skole-iz-Centralne-E.html

PA