Monthly Archives: September 2015

Tura 1 – Prvi put na Žabljaku

U sklopu aktivnosti “Tour natural heritage sites and collecting materials” u Žabljaku je u periodu od 10.09. do 13.09. 2015. održan drugi od 6 planiranih obilazaka lokaliteta prirodne baštine. Tom prilikom učesnici su obišli destinacije: Ćurevac, Tepca i Crna Poda i saznali nešto više o endemskim i endemsko reliktnim vrstama sa područja Durmitora i kanjona Tare.

Durmitor je regionalna cjelina, zasijenčena sa pet kanjona, koja raznovrsnost biljnog i životinjskog svijeta duguje dodiru dva velika geografska regiona: mediteranskog i evrosibirskog. Procijenjuje se da na ovom području raste više od 1.500 biljnih vrsta. Neke od njih vode porijeklo iz daleke geološke prošlosti, te se na padinama ovogplaninskog masiva mogu naći vrste, koje su karakteristične za daleki Artik. U kanjonima Pive i Tare, sačuvane su pojedine vrste tercijalne flore iz Ledenog doba, a tresetišta na durmitorskim jezerima predstavljaju enklave, karakteristične za sibirske tajge.

IMG_3380 IMG_3333

Endemične 15% od ukupne visokoplaninske flore (122 vrste), dok u odnosu na cjelokupnu endemičnu floru masiva Durmitora čak 77% su visokoplaninski endemi. U višim predijelima, najrasprostranjeniji su četinari: smrča, jela i bor, a od listopadnog drveća: breza, bukva, jasika i javor. U nižim predijelima raste još i jasen, hrast brest, lipa, klen, dren i drugo. Rijetke vrste su MUNIKA, TISA, KALIKA, BOR KRIVULJ i PLANINSKA KLEKA.

Vrlo zanimljiva i rijetka je pojava takozvane »inverzije šuma«, jer se na više mjesta iznad nivoa četinara, javlja pokrivač listopadnog rastinja bukve. Brojnost i raznovrsnost biljaka na livadama i u stijenama Durmitora je još uvijek neutvrđena, ali su mnoge vrste zaštićene zbog izuzetnog naučnog značaja. Tu rastu mnoge endemske vrste: DURMITORSKA DIVIZMA, NIKOLINA LJUBIČICA, CRNOGORSKI ZVONČIĆ, MALIJEV JEREMIČAK, RAUN BRAKEOV ODOLJEN, TARSKI ZVONČIC, GOSPINA PAPUČICA, SIPARSKA HAJDUČICA, MLAĐA, PUZAVO ZVONCE, DINARSKA SIRIŠTARA… Na Durmitoru raste i preko 40 vrsta samoniklih jestivih gljiva, te se smatra posebnim rezervatom u Evropi.

Ovaj kraj je naseljen i raznovrsnom faunom, oko 300 životinjskih vrsta je zaštićeno. Po zanimljivosti i bogatstvu, prvo mjesto pripada beskičmenjacima, sa velikim brojem reliktnih i endemskih vrsta, pogotovo među insektima. Ljeti, na cvjetnim livadama, kao malo gdje, može se videti mnoštvo raznih vrsta leptira i buba (oko 130 vrsta dnevnih leptira), a među njima je i APOLON, koji je zbog svoje ljepote, najčešća meta kolekcionara, te je stavljen pod zaštitu. Životinjski svijet sisara čine medvjed, divokoza, srna, vuk, zec, divlja svinja, kuna, lisica, puh i druge, dok je VIDRA, koja živi u rijeci Tari među raritetima u Evropi. Na Durmitorskom području živi i 168 vrsta ptica, a među raritetima su VELIKI TATRIJEB, SURI ORAO, JAREBICA KAMENJARKA, SOKO, KRSTOKLJUNKA, BJELOGLAVI SUP …

IMG_3424 IMG_3401

Ćurevac (1625 mnv). S ovog mjesta s jedne strane vidi se panorama Durmitora, a s druge kanjon Tare u kome vijuga rijeka usječena u kamene litice. Vertikala od preko jednog kilometra vodi do pitomog sela Tepca,Lučno sa bezbroj, nekad kultivisanih terasa, proteže se uz lijevu obalu Tare. Vijuga tuda “Suza Evrope” na oko 550 metara nadmorske visine. Kao usječena brazda između planinskih vrhova teče bistra planinska rijeka, a njene vode, s vrijemena na vrijeme, sačinjavaju divne pejzaže sa pitomim i plodnim dolinama na kojima su njive, voćnjaci, gajevi i pašnjaci na kojima pasu stada ovaca i koza, nerijetko zajedno sa divljači, kojom je puna dolina i kanjon rijeke. Teče i protiče dalje kroz ambis nad kojim u pravoj vertikali štrče borovi samotnjaci koji izniču, reklo bi se, iz same kamene litice, sunovraćene u dubini ambisa ovoga znamenitog kanjona.

Zbog kvaliteta svoje vode i jedinstvenog eko-sistema, Tara je 1977. godine uvrštena u program “Čovjek i biosfera“ i upisana u ekološki rezervat biosfere Svijeta, čime je zaštićena međunarodno usvojenom konvencijom.

Flora rijeke Tare je uspjela da sačuva brojne vrste biljnog svijeta koje vode porijeklo još iz daleke prošlosti. I ono što je najinteresantnije, mnoge od ovih vrsta su uspjele da sačuvaju svoja iskonska obilježja karakteristična za daleku prošlost. Tako u dolinama Tare možemo sresti sačuvane pojedine vrste tercijalne flore iz ledenog doba. Osim ovih vrsta, biljni svijet u kanjonu se karakteriše šumama različitih vrsta: cera, jasena, bukve, crnog jasena i breze. Veliki dio kanjona obrastao je pojedinim stablima četinara, a medju njima posebno mjesto zauzima crni bor.

Najinteresantniji oblici crnog bora su oni koji su pričvršceni žilama za golu kamen-liticu i nadneseni nad sami ambis. Ali, najpoznatiji lokalitet gdje crni bor izgrađuje prašumsku zajednicu, nalazi se u kanjonu, na mjestu zvanom Crna poda. Crna poda su proglašena za strogi prirodni rezervat. Crna poda, duga 1,5 km a široka 500m, prašumski rezervat crnog bora u kome su najvisočija stabla u Evropi (50 m) starosti 400 godina. Na ovom lokalitetu živi i najljepša orhideja Evrope, Gospina Papučica,koja je zaštićena vrsta i računa se da na području Crnih Poda ima samo oko 50 primjeraka ove vrste.

U ovoj Turi učestvovalo je 30 učenika (15 iz Foče i 15 iz Žabljaka), zajedno sa svojim profesorima. Napravljeno je dosta fotografija i video zapisa, koji su kasnije zajednički obrađivani u prostorijama škole. Veliki broj učenika, sa obje strane granice, izrazio je želju za nastavkom druženja i učešćem u budućim projektima.

U sklopu ove ture učesnici su posjetili i Prirodnjački muzej NP Durmitor.

MN

Fourier i kod nas

U okviru festivala “Otvoreni dani nauke“,  Ministarstvo nauke u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i Zavodom za školstvo 23. septembra u  velikoj sali Zavoda za školstvo organizovalo Predavanje Orena Farbera. Oren Farber je preduzetnik u oblasti nauke i naučnog obrazovanja, predavač popularnih naučnih disciplina, posvećen razvoju metoda za izvođenje nastave kroz kreativne izazove. Pronalazač je Einstein™ Tablet+ uređaja ‘‘sve-u-jednom‘‘ koji je jedini obrazovni tablet te vrste posvećen naučnom obrazovanju prvenstveno, a može se koristiti u širem obrazovnom okruženju. Angažovan je u kompaniji ’’Fourier Education’’, koja je jedan od svjetskih lidera u području tehnologije naučnog obrazovanja. Fourier proizvodi su prilagodljivi za učenike osnovnih i srednjih škola i automatizuju i pojednostavljuju način na koji se podaci prikupljaju, analiziraju i dijele. Učenici iz više od 60 zemalja širom svijeta koriste kompjuterizovane naučne laboratorije marke Fourier.

On se u svom tročasovnom predavanju fokusirao na dvije teme: ’’Kako koristiti filmove, tehnologije i iznenađujuće demonstracije kako bi naučna nastava bila zanimljiva i smislena?’’ i ’’Odakle veliki izumi dolaze? Kako će budućnost izgledati? Kako je Izrael postao supersila u oblasti inovacija? Kako bi obrazovanje trebalo promijeniti da bi odgovorilo izazovima budućnosti?’’

Po pozivu Zavoda za školstvo, predavanju prisustvovali Snežana Jovković, Milojka Stijepović I Živorad Bojović.

Rezultati poziva za učešće na ACES 2015

Akademija centralnoevropskih škola ACES objavila je rezultate poziva za učešće na nadmetanju projekata za 2015. godinu. Od 263 pristigla projekta, izabrano je 42.
Tema ovogodišnjeg poziva je solidarnost, a među 42 odobrena projekta, našli su se projetki u kojima će učestvovati crnogorske škole i to:
JU OŠ “Vuko Jovović”, Danilovgrad
JU OŠ “Pavle Rovinski”, Podgorica
JU SSŠ “Ivan Uskoković”, Podgorica i
JU SMŠ “17. septembar”, Žabljak.
ACES│Akademija za škole iz Centralne Evrope, kao jedna od najvećih školskih mreža u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi, pruža podršku školskim projektima, koji nude učenicima i nastavnicima mogućnost da upoznaju svoje kolege iz drugih zemalja, razmijene iskustva, upoznaju se sa inovativnim nastavnim metodama, ostvare nove kontakte i prijateljstva.
Zemlje koje ucestvuju u okviru ACES-a su: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Hrvatska, Kosovo, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Rumunija, Slovačka Republika, Slovenija i Srbija.
ACES je inicijativa ERSTE fondacije i sprovodi je Interkulturalni centar iz Beča – Interkulturelles Zentrum (Vienna) u saradnji sa organizacijom VČELÍ DOM iz Bratislave. ACES kao izuzetno značajnu školsku mrežu podržavaju ministarstva prosvjete u svim zemljama učesnicama.

Ova školska mreža je stvorena kako bi se promovisala razmjena iskustava i interkulturalni dijalog među mladim ljudima i nastavnicima u Centralnoj Evropi.

Listu odabranih projekata možete pogledati na linku

http://www.aces.or.at/awardedprojects

Radeći zajedno za inkluzivnu evropsku budućnost

Projekat “Radeći zajedno za inkluzivnu evropsku budućnost” (“Working Together for Inclusive European Future”) realizuju SŠC Foča i SMŠ „17.septembar“ Žabljak. Projekat finansira EU putem Instrumenta za pred-pristupnu pomoć u okviru prekograničnog Programa Bosna i Hercegovina – Crna Gora u iznosu od 182,055.52€ (93,749.14€ za BiH i 88,306.38 za CG)

 

Ovaj projekat je logički nastavak prethodnog projekta “Zajedno stazama prošlosti ka evropskoj budućnosti!” u namjeri da se poboljša trajno znanje, razmijene iskustva i vještine na poljima nauke, ekologije i zdravog načina života.

 

Sveukupni cilj projekta je poboljšanje kvaliteta prekograničnih ljudskih veza kod mladih. Ovaj cilj će biti postignut kroz organizaciju kulturnih, obrazovnih i sportskih događaja, organizaciju prekograničnih posjeta, radionica o inkluziji i promotivnim aktivnostima tokom kojih će mladi ljudi ostvariti nove kontakte kroz učenje i zabavu.

 

Specifični cilj je jačanje saradnje kroz obrazovne, kulturne i sportske aktivnosti. Ove aktivnosti će pružiti studentima šansu da pričaju jedni sa drugima, razmijene svoje ideje i iskustva i steknu nova znanja i vještine. Razvijajući svoje sportske vještine, razmjenjujući znanja biće stvorena i pozitivna promjena kod mladih ljudi da poštuju sebe, svoje vršnjake i svoju okolinu.

 

Tokom implementacije projekta planirane su sledeće aktivnosti: dvije pozorišne predstave, Likovna kolonija, Škola fotografije, dva Festivala sporta i nauke, jedna posjeta muzeju, dvije posjete DEU, šest prekograničnih posjeta lokacija prirodnog bogastva, dvije radionice o inkluziji i dvije izložbe učeničkih slika i fotografija.

 

Djeca sa posebnim potrebama će učestvovati u projektnim aktivnostima. Zajedničke aktivnosti učenika će omogućiti sklapanje novih prijateljstava, razvoj tolerancije i razumijevanje različitosti. Učešće učenika u projektu i javna prezentacija rezultata projekta će uticati na motivaciju drugih učenika i šire populacije da rade u sličnim projektima i povećaće svijest o važnosti prekogranične saradnje i zajedničkim prirodnim i kulturnim resursima kod lokalne populacije.

Implementacija projekta je počela 16. jula 2015 i trajaće 12 mjeseci.

Do sada su realizovane sledeće aktivnosti:

Datum Mjesto Aktivnost
29-30.07         2015 Žabljak Sastanak projektnih timova (1) Potpisivanje protokola o saradnji ,dogovor oko vremenskog okvira projektnih aktivnosti ,pravljenje plana prekograničnih posjeta i identifikacija lokaliteta prirodne baštine koji će biti posjećeni u cilju prikupljana potrebnih podataka za kreiranje Gis mapa
21-22.08     2015 Foča Sastanak projektnih timova (1) dogovor o organizaciji prekograničnih posjeta i pravljenje plana posjeta lokalitetima prirodne baštine
28.08.2015 Foča Konferencija za štampu (1)
29.08-01.09.

2015

Foča Obilazak (1) lokaliteta prirodne baštine i prikupljanje podataka-prašuma”Perućica
31.08.2015 Sarajevo Posjeta   DEU Sarajevo
10.09-13.09.

2015

Žabljak Obilazak (1) lokaliteta prirodne baštine i prikupljanje podataka- Tepca I prašuma”Crna Poda”
26.09.-27.09.2015 Foča Sastanak projektnih timova (2) sastanak projektnih timova u vezi organizacije kviza i druge ture.

Žabljak, 30.07.2015

IMG_3018  IMG_3021

Foča, 26.09.2015

sl 092  sl 093

Otvoreni dani nauke

Ministarstvo nauke petu godinu zaredom organizuje Otvorene dane nauke, manifestaciju čiji je cilj promovisanje nauke u crnogorskom društvu i približavanje naučnih tema široj populaciji. Ovogodišnji “Otvoreni dani nauke” trajaće od 21. do 25. septembra i odvijaće se na nekoliko lokacija u Podgorici. Kako su sadržaji izuzetno kvalitetni mogu se smatrati van-nastavnom podrškom obrazovnom procesu, a s obzirom na potrebu jačanja naučne pismenosti kod učenika, potrebno je organizovati edukativne posjete tokom trajanja manifestacije.

U skladu sa dešavanjima, škola je na oglasnu tablu postavila program manifestacije i obezbijedila 2 autobusa (jedan je finansiralo ministarstvo nauke, a drugi škola) sa kojima su svi učenici i profesori 25.09.2015 bili u posjeti manifestaciji.

Sledeće slike prikazuju dio dešavanja na manifestaciji (Noć istraživača, Atlas capitol centar, Centar savremene umjetnosti na Kruševcu):

13  12

14  15

16  11

GRAN PRI NAŠOJ ŠKOLI

Na Treće međunarodno takmičenje “Kras pod zaštitom – poklon za buduće generacije”, škola je poslala 3 rada – 1 reljef (Anja Pješivac i Dajana Motika Raonić) i 2 crteža (Dajana Motika Raonić i Stešević Anđela), a mentor Milan Mirković. Organizator takmičenja (Nacionalni institut za geofiziku, geodeziju i geografiju Bugarske akademije nauka i Osnivačkog centra za karstologiju “Vladimir Popov”, u saradnji sa Bugarskom mrežom pridruženih škola i Ministarstvom prosvjete i nauke Bugarske) je gran pri nagradu dodijelio Anji Pješivac i Dajani Motika-Raonić za urađen reljef. Na istom takmičenju prva nagrada za likovne radove pripala je Anđeli Stešević, a uz grand pri u izradi reljefa Dajana Motika Raonić proglašena je „srebrnom“ u konkurenciji likovnih radova. Ove vrijedne nagrade dobijene su u konkurenciji 161 rada iz 7 zemalja. Nagrađene učenice i mentor su u periodu od 22. do 31. jula 2015. godine, prisustvovale ljetnjoj školi krasa (“travelling school of karst”). Škola je organizovana od strane bugarskog Nacionalnog instituta za geofiziku, geodeziju i geografiju uz podršku UNESCO-a, kao dio projekta “Protected karst territories-education and training”. Zahvaljujući svom talentu i trudu, ali i podršci škole, učenice su dobile priliku da posjete brojne speleološke objekte, manastire uklesane visoko u stijenama Stare planine, ostatke nekadašnjih gradova-prijestonica koji su uređeni na zavidnom nivou, kao i zaštićena područja na prostoru sjeverne Bugarske. Svaki obilazak praćen je kratkim predavanjima i eksperimentima lako razumljivim svim učesnicima. U večernjim časovima su, u nekim od turističkih kompleksa, uživale u odmoru i prijatnom druženju sa novim prijateljima. U toku 10 dana provedenih na ovom putovanju one su se susrele ne samo sa prelijepim pejzažima bugarskih polja suncokreta, klifovima koje zapljuskuju talasi Crnog mora, veličanstveno isklesanim stijenama majke prirode, njenim nakitom duž 10-ak pećina i istorijom ove zemlje, već i sa učenicima drugih nacionalnost, razlicitih zanimanja i interesovanja, različite starosti, te tako stekle ne samo korisna znanja već i iskrena prijateljstva. Ovu školu je pohađalo, zajedno sa našim učenicama, i 30 učesnika iz 7 država, među kojima su bili profesori iz Bugarske, Albanije, Česke, Njemačke , Litvanije, Rusije zajedno sa svojim učenicima, članovi organizacije, te spasilačkog tima, a sve pod vođstvom g. Petra Stefanova. Učenice su se vratile sa puno lijepih utisaka i iskustava koja će dopuniti od 23. do 26. septembra na zvaničnoj dodjeli nagrada, koja će se održati u Sofiji, i kojoj će prisustvovati svi dobitnici nagrada kao i cjelokupan žiri.

Dio lijepih doživljaja prikazuju sledeće slike:

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

Korisan link: http://www.vijesti.me/techno/zabljackim-gimnazijalkama-gran-pri-na-medunarodnom-konkursu-838169